08-650 05 15 LOGGA IN
Till kassan
Icon Streckkod.se  /

Streckkod Sofware

Här presenterar programvara som levereras av Streckkod System. Färdiga pakt med möjlighet till anpassning/utformning efter varje kunds behov.

Bild på Inventariesystem InventarieRegister Universal

Inventariesystem InventarieRegister Universal

Raptor Inventariesystem Universal InventarieRegister utan utlåning/uthyrning.

Vårt standardprogram för inventarieregister håller reda på inventarier och utrustning, deras placering och förflyttning mellan olika utrymmen. Systemet utnyttjar små mobila mobila streckkodsläsare för registrering av förflyttning eller inventering och kan generera streckkodsetiketter för uppmärkning av nya inventarier och utrymmen.
InventarieRegister Universal kan även lagra bilder av registrerade objekt.

» Mer information
Bild på Inventariesystem med utlåning eller uthyrning

Inventariesystem med utlåning eller uthyrning

Raptor InventariRegister system med utlåning & uthyrning är ett inventarieprogram med utlåningsregister. Det kan enkelt användas till alla former av utlånings- och utrustnings-register inklusive inventariesystem. Utvecklat för bl.a. utbildningsenheter som lämnar ut studiematerial och utrustning såsom litteratur, möbler, datorer, laboratorieutrustning, verktyg osv.

» Mer information
Bild på Inventeringssystem

Inventeringssystem

Mobila registreringsterminaler med läsare för streckkoder, kan integreras med smarta kommunikationsprogrammet DLD, datat skickas till exempelvis Excel, Access, SQL m.fl. eller som text-fil.

 

» Mer information
Bild på Lagerprogram - Däckverkstad

Lagerprogram - Däckverkstad

Däcklager är ett lättanvänt och effektivt system som underlättar hanteringen av sommar- och vinterdäcksförvaring. Systemet håller reda på var alla däck är placerade samt ger en överblick över tillgängliga lagerplatser. Systemet består av: ett datorprogram för register, handdator med programvara.

» Mer information
Bild på Lagerprogram - Raptor Lager Pro

Lagerprogram - Raptor Lager Pro

Ett lagerprogram / lagersystem i första hand tänkt för mindre till medelstora lager. Det hanterar inleveranser, utläggning i plock- eller buffertlager, plocklistor, utleveranser, beställningar och inventeringar med olika typer av handenheter, såväl batch-, WLAN- som WWAN.

 

» Mer information
Bild på Lagerprogram - Raptor LagerBasic för mindre företag och organisationer

Lagerprogram - Raptor LagerBasic för mindre företag och organisationer

Raptor Lager Basic är ett lagerprogram i första hand tänkt för mindre lager. Det hanterar inleveranser, utleveranser, beställningar och inventeringar med batch-baserade handenheter.

 

» Mer information
Bild på Raptor iLog för godshantering, inlevernas & interndistribution av gods

Raptor iLog för godshantering, inlevernas & interndistribution av gods

Lösning för streckkodshantering av inlevererat och interndistribuerat gods. Programvaran i handenheten stödjer inleverans, utleverans och inventering samt registrering av mottagare, kund, tid och kolli-ID. Ankomsregistrering kan ske via trådlös streckkodsläsare. Programvara kan organisera mottagna kollin kundvis och skapa antingen enskilda fraktsedlar för varje kolli eller sammansatt för varje kund och skrivs ut. Sammansatt fraktsedel kan ”levereras” med en transaktion (scanning).

Systemet kan sortera och organisera utskrifter av listor över levererat gods inom önskat tidsintervall. Systemets läsare klarar av att läsa de streckkoder (format och storlekar) som används etiketterna för märkning av kolli-ID hos Posten, DHL, PEX, Schenker etc.

» Mer information
Bild på Raptor KemikalieRegister för hantering och kontroll

Raptor KemikalieRegister för hantering och kontroll

Raptor KemikalieRegister Systemet är utvecklat i samarbete med KTH och större kemilaboratorier för att ge full kontroll över kemikalier som används i verksamheten och uppfylla myndigheternas säkerhetskrav avseende riskkemikalier. Systemet följer en kemikalies placering från ankomst fram till slutlig förbrukning.

» Mer information
Bild på Raptor Utrustningsregister Skola

Raptor Utrustningsregister Skola

Raptor utrustningsregister SKOLA med utlåning är utvecklat för skolor och utbildningsenheter som lämnar ut studiematerial och utrustning såsom litteratur, datorer, laboratorieutrustning osv. till sina elever. Det är mycket enkelt att använda och anpassat för att utnyttjas av de enskilda lärarna vid ut- och återlämning av material, vilket är en effekt av att programmet är utvecklat tillsammans med skoladministratörer och lärare.

» Mer information
Bild på Ronderingsprogram - Ronderings- och väktarsystem

Ronderingsprogram - Ronderings- och väktarsystem

Systemet Raptor Rondering är ett komplett ronderingsprogram, skalbart system för streckkodsregistrering av kontrollpunkter och händelser utefter en vakt- eller ronderingsslinga, avsett för mindre företag och organisationer såsom vaktbolag, städbolag, fastighetsskötsel, båtklubbar, campingplatser, rondering för att dokumentera veckounderhåll och andra objekt där uppföljning av ronderingar och vaktturer är av betydelse.

Den bärbara streckkodsläsaren registrerar kontrollpunktens streckkod, datum, tid samt ronderingsmannens identitet.

» Mer information
bg