010-162 61 90 LOGGA IN
Till kassan
Icon Streckkod.se  / Streckkodsskola /

Streckkodsskola

Sällan har några få streck betytt så mycket för så många

Nästan alla använder vi John T Kermodes uppfinning varenda dag

 

 

                  
 

Streckkoder är den vanligaste formen av Auto ID

Streckkoden är en kodsymbol för optisk läsning

STRECKKODSSTANDARDER OCH SYMBOLOGIER

En tjock, en tunn, en tunn, en tjock
En jättetjock, en jättetjock till, en tunn. Vi pratar om strecken som i dag är en lika självklar del av en varas identitet som svenskarnas personnummer. Vi pratar helt enkelt om streckkoder.
Och bakom denna vardagliga och till synes obetydliga uppfinning döljer sig en effektiviseringsrevolution som gjort livet mycket enklare, strecken ser till allt från att snabbköpskön flyter till att rätt person får rätt medicin.

 
 
Ett enklare liv
Bakom dessa fantastiska streck stod en man som hette John T Kermode. 1934 sitter mr Kermode dag ut och dag in i sitt laboratorium på Cleveland Gas and Electric Company och frågar sig själv om det inte är möjligt att på något vis automatisera sorteringen av utgående fakturor. Och visst visar det sig vara möjligt med streck.
Mr Kermodes ursprungsidé byggde på att han lät ett streck stå för siffran ett, två streck för siffran två och så vidare. Som avläsare byggde han en magnetisk spole som kunde scanna strecken och tomrummen.
Streckkoden eller symbolen som den också kallas, har kraftigt förfinats sedan dess. I dag är de optiska avläsarna mycket avancerade och kodsymbologierna har utvecklats till komplexa en eller tvådimensionella kodsystem.

 
 
Randig revolution
Fram till 70-talet var streckkoden främst förknippad med dagligvaruhandeln men idag är det inte i någon bransch som metoden gått obemärkt förbi.
Streckkoden handlar om, att automatiskt identifiera, att samla in data, öka produktionen, förbättra kvaliteten, kommunicera snabbare och mer korrekt, minska fel, reducera kostnader, höja vinsten och över huvud taget förenkla våra liv.
Så ägna John T Kermode, en sann vardagshjälte, en tanke när du står där i snabbköpskön som smidigt flyter fram.

 
 
STRECKKODER ÄR DEN VANLIGASTE FORMEN AV AUTO ID
Ett antal parallella mörka och ljusa streck som arrangeras enligt ett bestämt system. Det finns 3 olika typer av kodsymboler, endimensionella eller flerradiga (stackade 2-D koder) samt tvådimensionella (äkta 2-D kod, matris kod).

 
 
STRECKKODEN ÄR EN KODSYMBOL FÖR OPTISK LÄSNING
Ett antal streckkodstyper har tagits fram för olika ändamål. En streckkod kan vara alfanumerisk eller enbart numerisk. Streckkoden kan tryckas på etiketter, på wellpapp, papper, plast eller metall. Streckkoden kan också, beroende på läsutrustning, streckkodstyp och storlek, läsas från direktkontakt till upp till dryga 10m avstånd.
En ljus yta återreflekterar mycket av det ljus som riktas mot den medan en mörk yta absorberar det mesta av ljuset. Skillnaden kallas kontrast.
Genom att placera mörka streck och ljusa mellanrum sida vid sida och sedan låta en ljusstråle svepa över koden, kan man få en information som motsvarar streckens och mellanrummens bredd. Informationen, som omvandlas från en ljussignal till en elektrisk signal av en fotomottagare kan sedan tolkas av en avkodare.
Streckkodssymbolen består alltså av ett antal ljusa och mörka kodelement.

 
 
STRECKKODSTANDARDER OCH SYMBOLOGIER
Det finns olika typer av streckkodsstandarder och de är utvecklade för specifika krav inom olika typer av industri. Varje standard dikterar max antal tecken som kan användas, samt vilken typ av data som är representerad. Det betyder att antalet tecken samt vilken typ av information som skall finnas i koden avgör vilken streckkodstyp som kan användas. Vid val av streckkodstyp bör man ta hänsyn till faktorer som vilken streckkodstyp leverantörer och kunder använder, vilken typ av streckkodsläsare som skall användas, hur stort utrymme streckkoden får ta m.m.
Här följer ett antal exempel på olika streckkodsstandarder eller symbologier.

 

GS1-13 / EAN-13 (numerisk kod) Licenspliktig.
European Article Numbering dvs. EAN. Trots namnet används systemet över hela världen, främst avsedd för konsumentvaror.
EAN-13 är den mest använda koden i EAN familjen. Den består av 13 siffror och är avsedd för konsumentvaror, lokaliseringsnummer inom elektronisk handel m.m. EAN-13 numren är internationella, vilket innebär att samma nummer ska användas oavsett till vilket land som artikeln exporteras. Märkningen av varan sker normalt hos producenten eller varuimportören, som ansöker om ett EAN företagsprefix hos sitt eget lands GS1-organisation (f.d. EAN Sverige), telefon 08-501 010 00)

Vid beställning av företagsprefix i Sverige, består numera företagsprefixet regelmässigt av nio siffror, vilket innebär tre siffror för artikelnumrering. 1000 artiklar kan således numreras vid köp av ett företagsprefix.

Företagsprefix för GS113: 73 5 5 5 5 5 5 5 A A A K

 Företagsprefixet börjar på 73, eftersom det är GS1 Sverige som i detta exempel har delat ut prefixet. Siffrorna därefter är specifika för just Ditt företag, här exemplifierat med 5:or. Positionerna med "AAA" är till för Din artikelnumrering. "K" är EANs kontrollsiffra.
Vi rekommenderar att löpnumrera artiklarna, så att den första artikeln får nummer "001". Eftersom EAN-numret används för beställningar och statistik måste varje enskild artikel få unika nummer. Med artikel menas här att också artikelvarianter, dvs. varan/artikeln i olika storlekar, färg, mängd, etc.
Om företaget behöver mer än 1000 artikelnummer kontakta GS1 (f.d.EAN Sverige).
Företagsprefix viktvaror används för att EAN märka med pris eller vikt i koden. Mer information finns under rubriken EAN märka med pris eller vikt i koden i detta dokument.

 

 

 

UPC-A (numerisk kod) Licenspliktig.
UPC Universal Product Code. Den ursprungliga amerikanska systemet från vilket EAN utvecklades. UPC är den Amerikanska varianten av EAN koden.
Tekniskt sett är UPC numera en delmängd av EAN.

 
EAN-8 och UPC-E (numeriska koder) Licenspliktig.
Är korta varianter på EAN-13 och UPC-E och kan bara användas vid mycket speciella situationer där EAN-13 eller UPC-A inte får plats på förpackningen.

 
Code 39 (alfanumerisk kod)
Denna kod är vanlig i industritillämpningar. En nackdel är att streckkoden blir lång. Koden rekommenderas ej vid långa teckenserier. Endast versaler (stora bokstäver) A - Z och siffrorna och 0 - 9 samt vissa specialtecken.

 
Code 93 (alfanumerisk kod)
Denna kod utvecklades för att komplettera Code 39. Den inkluderar alla 128 tecknen i ASCII data set. Hanterar streckkoden på ett mer platseffektivt sätt än Code 39. Code 93 fodrar 2 kontrollsiffror.

 
Interleaved 2 of 5 även kallad ITF (numerisk kod)
Kodens start- och stopptecken är kortare än dess dataelement, vilket för med sig att koden av säkerhetsskäl frångås mer och mer. Det kan nämligen uppstå fel vid avläsning om scannern tror att hela koden har lästs, eftersom start- och stopptecknen inte är unika utan kan förekomma i kodens övriga element.
Av denna anledning rekommenderas ofta att man lägger in en checksiffra i koden för att öka säkerheten.
Interleaved 2 of 5 är en så kallad kontinuerlig kod, vilket betyder att även de ljusa strecken i koden utnyttjas för lagring av information.
Interleaved 2 of 5 klarar enbart siffror och kräver ett jämnt antal tecken i koden.

 
ITF-14
se EAN-14

 
 
DUN-14 (Despatch Unit Number)
se EAN-14

 
 
EAN-14 (numerisk kod)
Kod för märkning av ytterförpackningar. EAN-14 är en av de streckkoder som används inom EAN-systemet. Den är kraftigare (bredare modulstreck) och också enklare uppbyggd, varför den lättare kan användas för tryckning eller bläckstrålesprutning direkt på grovt material såsom kartong eller liknande, som normalt kräver en etikett om man märker med EAN-128 symbolen.
EAN-14, tidigare kallat DUN-14 / ITF-14, är ett artikelnummer som består av 14 siffror, varav den första siffran anger en s.k. förpacknings logistisk variant (utgörs av någon av siffrorna 1-8) samt EAN-13 numret. Märk dock att kontrollsiffran måste räknas om med hänsyn tagen till koden för den logistiska varianten.
Utöver detta finns inga regler för hur den ensiffriga logistiska varianten ska anges. Syftet är inte att åstadkomma någon form av klassificering men väl att skapa ett unikt 14-ställigt artikelnummer.

 
Code 128 (alfanumerisk kod)
En modern linjär kod. Den kräver lite utrymme och har hög säkerhet. Code 128 ersätter därför numera ofta Code 39 och Interleaved 2 of 5 och används inom många områden bl.a. transportområdet.
Streckkodstypen Code 128 har fått namnet genom att den har full teckenupp-sättning och kan innehålla 128 olika datatecken (hela ASCII uppsättningen). Code 128 är en kompakt kod med hög densitet och använder fyra olika bredder på streck och mellanrum. Den är som Interleaved 2 of 5, en kontinuerlig kod.

Trots att streckkodstypen kan innehålla 128 ASCII-tecken har den endast 102 streckkodstecken samt start- och stopptecken. Varje streckkodstecken kan symbolisera olika datatecken, vilket beror på att det finns en uppdelning i tre olika teckenuppsättningar A, B och C.

 
EAN-128/GS1-128 (alfanumerisk kod)
En speciell variant av Code 128. Kompletterar övriga EAN standarder och har ett brett användningsområde i ytteremballagemärkning, transportetiketter, elektronisk handel m.m.
Koden har en uppsättning dataelement, dessa identifieras med hjälp av s.k. Applications Identifierare (AI´n), som används för att dela upp informationen och göra den förstålig vid inläsning av symbolen.
Exempel på vad en EAN-128 kan innehålla utöver artikelnumret är: antal, vikt, längd, bredd, volym, batchnummer, serienummer, tillverkningsdatum, hållbar-hetsdatum, beställningsnummer, ordernummer, fakturanummer, m.m.

 
RSS - Reduced Space Symbology
EAN/UCC har under 1990-talet standardiserat en familj informationsintensiva streckkoder. RSS är streckkoder som kan vara så små att ögat inte förmår skilja de olika strecken åt. Men de går att tolka i datasystemen. Dessutom ryms mer information än exempelvis artikelnummer, som ju endast avslöjar identiteten på artikeln.
Första gången som RSS användes i praktiken var i New York 2001. RSS är en ny teknik, i Sverige arbetar man än så länge med den på projektplanet.

 
 
RSS Composite Symbol
Sedan flera år finns den stackade koden PDF417 som kan avläsas både på höjden och på bredden och som rymmer mångdubbelt så mycket information som de vanliga streckkoderna. Tillsammans är RSS och PDF417 en mycket effektiv kombination, som kallas Composite Symbol.

 
Codabar (numerisk kod)
En tidig streckkod som används först och främst inom fotoindustrin samt läkemedelsindustrin. Start och stopp tecken är A, B, C eller D. Mellan dessa tecken finns numeriska tecken.

 
Industrial 2 of 5 (numerisk kod)
Numerisk kod som funnits en längre tid. Informationen finns i strecken, mellanrummet är fast och används endast för att separera strecken.
Kan normalt ej rekommenderas.

 
Code 11 (numerisk kod)
High density kod. En gammal kod som numera inte används så mycket. Kan ej rekommenderas.

 
PDF 417 (staplade/stackad 2-D kod)
En så kallad tvådimensionell kod. Det kan finnas upp mot 2000 alfanumeriska tecken eller en tätskriven A4 sida i en PDF417 kod.
Fördelarna med PDF 417 är bl.a. mycket hög säkerhet, hög lagringskapacitet. Koden har snabbt fått ett brett användningsområde.
Vanliga applikationer för PDF 417 är: elektronikindustrin, programmering av automatiserad utrustning, arbetsbeskrivningar, ID-kort, transporter fraktsedels- och följesedelsinformation m.m.

Koden är självverifierande och självkorrigerande, vilket innebär att den genom sin algoritm kan rekonstruera felaktiga kodord och trots en skadad kod finns möjlighet att tyda hela innehållet. Användaren kan själv välja mellan 9 olika säkerhetsnivåer, där den högsta nivån tillåter att 60% av streckkoden är förstörd eller saknas.
För att spara utrymme kan man välja att trunkera koden. Koden går att anpassa efter den yta som finns tillgänglig.

 

Data Matrix (äkta 2-D kod, matriskod) GS1-128.
Den kan varieras i storlek och består av kvadratiska moduler. Dataområderna är omgivna av ett sökmönster på samtliga fyra sidor. Symbologin kan koda upp till 234 ASCII-tecken (7 bitar), 1558 utökade ASCII-tecken (8 bitar) eller 3116 siffror. R-S felkorrigeringsteknik ger hög avkodningssäkerhet.
Data kan rekonstrueras även om 25% av koden förloras. Vanlig 2D kod och en del av läkemedelsindustrins märkningsstandard.

 

 

QR kod (äkta 2-D kod, matriskod)
En QR-kod kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod. QR-koder har blivit vanliga i applikationer där en kod ska läsas på en bildskärm eller en modern mobiltelefon.
Många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där läsaren kan skanna in en QR-koden med sin mobiltelefon som då ger information eller öppnar en webbsida.
QR-koden (Quick Response) är en tvådimensionell kod som utvecklades av det japanska företaget Denso 1994.


 

 

 

EAN STRECKKODSGUIDE FÖR KONSUMENTVAROR
 
 
Vad är EAN?
Med EAN-symbolen avses här nedan, konsumentsymbolen EAN-13 och EAN-8.
EAN-systemet är ett universillt artikelnumreringssystem som har anammats över hela världen. Kombinationen av unika artikelnummer och motsvarande symbol för snabb avläsning har visat sig vara både tillförlitlig och kostnads-effektiv. EAN kom först till användning inom dagligvarubranschen, men finns idag inom snart sagt alla branscher. Hundratusentals butiker i mer än hundra länder runt om i världen har utgångskassor inrättade för läsning av EAN-symboler.

 
 
Varför EAN?
I alla former av elektronisk handel är det viktigt att de artiklar man handlar med kan identifieras på ett unikt och otvetydigt sätt. Nummersystemet som är internationellt och branschoberoende är spritt över hela världen. Från det att producenten skapat en artikelidentitet är numret giltigt i alla marknader och genom alla distributionskanaler. För artiklar med variabla mått är nummer-systemet nationellt.

Till nummersystemet har knutits en särskild streckkod (symbol) som kan avläsas automatiskt. Symbolen är utformad för EANs nummersystem och talar om för avläsningsutrustningen att det är en artikelidentitet som följer. Därmed vet den mottagande applikationen vad den skall göra med informationen, t ex gå till ett artikelregister, hämta benämning och pris samt registrera att en artikel sålts och lämnat lagret. Streckkoden för artiklar med variabla mått är principiellt densamma men informationen behandlas delvis annorlunda.

 
 

Kod och symbol
EAN-koden är ett artikelnummer. Det uttrycks med EAN-symbolen. Det är viktigt att hålla isär dessa två begrepp. Otvetydiga identiteter på varorna genom EANs artikelnumrering gagnar säkerhet i artikelregister och vid elektronisk handel.
I det internationella språkbruket kallas alla EANs artikelnummer för varuidentifikation, Global Trade Item Number (GTIN).
EAN-koden består av: prefix, leverantörsnummer, produktens artikelnummer samt av en kontrollsiffra.

 

Klicka här om du vill ladda ner en lista över landsprefix.

GS1 Prefix ger inte identifiering av ursprungsland för en viss produkt, bara i vilket land som EAN / GS1 leverantörsnummret är registrerat i.

 

Uträkning av kontrollsiffra kan ske vid skapande av kod i tex BarTender eller på GS1 hemsida. www.gS1.se.

Bilden visar vad som är kod och vad

som är symbol.

För att EAN-numret ska kunna avläsas optiskt krävs att det har översatts till en streckkod. EAN-symbolen kan skapas på olika sätt, t ex med hjälp av en s k filmmaster, som repron eller tryckeriet monterar in i tryckoriginalet.
I modern grafisk produktion kan exempelvis en digital bild av symbolen monteras in direkt i datorn tillsammans med övrig originalframställning. Tryckning av etiketter för applicering på förpackningen är en annan metod för EAN-märkning. För ändamålet finns speciella etikettskrivare, som framställer önskat antal etiketter.

 

 
Streckkodsoriginal som digitalt original
Tillverkaren av streckkodsoriginal behöver uppgifter om artikelnummer, förstoringsfaktor och tryckeriets uppgifter om streckbreddsreduktion.

Vid framställning av det digitala streckkodsoriginalet som levereras som en digital fil, kan det krävas att hänsyn tas till tryckmetod, färg och vilket material som skall användas för förpackningen samt tryckeriets speciella förutsättning att reproducera streckkoden.
Här behövs samråd med tryckeriet för att fastställa vilken streckbreddsreduktion som är nödvändig vid tillverkningen av streckkodsoriginalet för att tryckeriet skall kunna garantera streckkodens kvalitet (uppfylla EAN general specifications) på färdig förpackning.
Streckkodsoriginalet ska framställas på så sätt att kod och symbol genereras i en integrerad process. Kodens typsnitt skall vara OCR-B.
För att beställa streckkodsoriginal klicka på on-line order.

 
 

EAN märka med pris eller vikt i koden
Viktvarukod används för de typer av artiklar som säljs efter kilopris och där vikten på konsumentförpackningarna varierar. Exempel på sådana varor är kött, fisk, ost frukt och grönt. EAN Företagsprefix viktvaror används för att EAN märka med pris eller vikt i koden. Numret består av 13 siffror och streckkoden är densamma som EAN 13. Den svenska viktvarukoden är användbar endast i Sverige. Vid export av viktvaror, kontakta EAN Sverige.
EAN företagsprefix för viktvaror utgör normalt sex siffror och används på följande sätt: 2X 8888 AA p/v p/v p/v p/v K

  • GS1 Viktvarunummer
  • Numret gäller bara i Sverige
  • Numret innehåller pris eller vikt
  • Särskild nummerserie (företagsprifix) krävs

Företagsprefix + löpnummer + pris/vikt + kontrollsiffraViktvarukoden inleds med en 2:a.
Vid prismärkning antar "X" värdena "0", "1" eller "2" beroende på i vilket prisintervall den aktuella förpackningens pris hamnar. Vid viktmärkning antar "X" värdena "3", "4" eller "5" beroende på vikten. Siffervalet görs normalt helt automatiskt av den utrustning som trycker etiketten (varje förpackning märks ju individuellt).
Siffrorna därefter är specifika för just Ditt företag. "AA" står för Din egen artikelnumrering. Vi rekommenderar att artiklarna löpnumreras så att första artikeln får nummer "01".
Sedan följer p eller v, där "p" står för priset. Priset beräknas automatiskt på grundval av inlagt kilopris för den aktuella artikeln och "v" står för vikt, sist kommer "K" som är EANs kontrollsiffra.

 

 
Teori och praktik
Standarden för EAN finns samlade i " EAN General Specifications". Det är en strikt teknisk standard för marknadens experter.
Professionella streckkodsaktörer som designbyråer, masterleverantörer, (leverantör av streckkodsoriginal) grafiker och tryckerier har tillgång till specifika-tionerna och ska veta allt som är viktigt att veta om streckkoder och deras prestanda. Därmed behöver man som beställare och användare inte kunna hela den tekniska specifikationen, men det är ändå värdefullt att känna till vilka parametrar som har betydelse för en god kvalitet. Därmed blir det lättare att vara en god beställare.

Begär alltid att EAN:s tekniska specifikationer skall följas. Begär provtryckning och en verifiering av streckkodens kvalitet innan produktionen av förpacknings-materialet startar. Begär stickprov i långa serier.
Verifieringen går igenom alla viktiga parametrar och visar på eventuella svagheter. Därmed kan man försäkra sig om att de streckkoder som går ut i marknaden är korrekta för sitt ändamål. En streckkod som levereras till beställaren utan kvalitetsgaranti är en ofullständig leverans.
Se även rubriken Verifiering av symbolkvalitén i detta dokument.

 
 
Varför kvalitet?
För streckkodens utformning finns särskilda tekniska specifikationer. Streckkodens kvalitet beror på hur noga specifikationerna följs. Streckkoder kan sättas på de flesta material och med alla tryckmetoder. Beroende på vilken tryckprocess som används så finns det olika särdrag att ta hänsyn till. Dessa är utformade så att slutresultatet ligger inom ett visst godkänt intervall.
Om en streckkod är av låg kvalitet försvåras eller uteblir den automatiska registreringen. Kostnaden för att göra en bra och en dålig streckkod är oftast densamma, men kvalitet betalar sig långsiktigt.
Se även rubriken Verifiering av symbolkvalitén i detta dokument.

 
 
Vad påverkar symbolkvalitén
En bra produkt i en bra förpackning skall ha en bra streckkod. I följande stycke skall vi kommentera de parametrar som är viktiga när det gäller god kvalitet på streckkoder. Texten är samtidigt "en checklista" både för den som märker och den som köper in varor som är streckkodade.
Som köpare kan man också begära att varuleverantören verifierar kvaliteten. Det finns kontrollutrustningar för symbolkvalitet som mäter endera efter en traditionell värderingsskala eller efter en kompletterande ISO/ANSI-standard (f.d. ANSI/CEN).
ISO/ANSI-standarden fungerar bra som en guide för slutanvändaren. Mätmetoden ger god information om streckkodens avläsningskvalitet relaterad till en specifik avläsningssituation. För streckkodstillverkaren som behöver analysera och kontrollera tryckprocessen är den traditionella mätmetoden helt nödvändig.

De parametrar som påverkar symbolkvaliteten är:
1. Kontrast och reflektion
2. Streckbredder
3. Förstoringsfaktor
4. Höjdreduktion
5. Ljusmarginal
6. Symbolens placering

 
 
Kontrast och reflektion
Avläsning av streckkoder bygger på kontrastverkan mellan mörka streck mot en Ijusare bakgrund. Kontrastverkan påverkas dels av färgval, dels av förpackningsmaterialets yta. Det är därför viktigt att välja tryckfärger och förpackningsmaterial som tillsammans ger god kontrastverkan.

Förpackningsmaterialet (bakgrunden) skall ha en hög reflektion (återreflektera mycket Ijus) medan strecken skall ha en låg reflektion.

Den bästa kontrasten har svarta streck mot en vit bakgrund. Den vanligaste avläsningsmetoden är att en röd Ijusstråle passerar över symbolen. Läsutrustningen uppfattar färger på ett annat sätt än det mänskliga ögat. Rött blir t.ex. vitt. Det finns många färgkombinationer som ger en bra kontrast och ofta kan man använda sig av någon befintlig färg på förpackningen. Att med blotta ögat värdera färger, och därmed kontrasten dem emellan, under samma villkor som gäller vid avläsningen, är omöjligt för den som inte är specialist. Till exempel gäller att rött och gult inte fungerar som mörka streck, medan de däremot kan fungera utmärkt som bakgrund till svarta eller mörkt blåa streck. Är man osäker om kontrasten är fullgod, finns speciell analysutrustning. Större tryckerier har egen sådan utrustning.
Streckkod System AB kan också åta sig sådana mätuppdrag,
se rubriken: Konsulttjänster & seminarier i navigatorn på vår hemsida.

 
 
Streckbredder
EAN-symbolen har fyra olika streckbredder. Streckens bredder är därför viktiga. I de tekniska specifikationerna definieras tre olika mönster för varje siffra. Mönstren används olika beroende på var i numret den enskilda siffran står. Dessutom finns speciella streck för symbolens början, mitt och slut.

Vid så gott som samtliga tryckmetoder förekommer en viss färgspridning (streckbreddsökning). För att strecken inte skall bli för breda brukar man reducera bredderna i streckkodsoriginalet som används för att skapa en kliché, tryckplåt eller motsvarande. Det är streckbredderna i det färdiga resultatet som räknas oavsett vilken teknik som har använts fram till tryckningen.

 
 

Streckkodens storlek, förstoringsfaktor
Symbolen beskrivs med detaljerade mått för "normalstorlek", förstoringsfaktor 1.00. Symbolen kan sedan steglöst förminskas till 80%, förstoringsfaktor 0.80 eller förstoras till 200% av normalstorleken d.v.s. förstoringsfaktor 2.00.
Till streckbredderna finns knutet vissa toleranser, tillåtna avvikelser. Ju högre förstoringsfaktor desto större toleranser. Erfarenhetsmässigt bör man därför inte använda en mindre förstoringsfaktor än 1.00, under 1.00 är toleransen mycket liten vilket kan skapa problem.

Valet av förstoringsfaktor beror på förpackningsmaterial och tryckmetod. Det är alltid säkrare att använda en större symbol än en mindre. Om man kommer i konflikt med det tillgängliga utrymmet skall man alltid välja rätt förstoring först och sedan reducera på höjden om det är nödvändigt.

Ladda ner storleksmall för, EAN-13 eller EAN-14 (PDF format).

 

För mer information ang. beställning av streckkodsoriginal, se "streckkodsoriginal" i navigatorn under "Tjänster".

 

 
Höjdreduktion
Till de standardiserade måtten hör symbolens höjd. Streckkoder kan från avläsningssynpunkt vara bidirektionella (går att läsa från vänster eller höger) eller multidirektionella (går att läsa i alla infallsvinklar). EAN symbolen är just multidirektionell. Den består av två halvor, vänster och höger, som båda kan avläsas i olika infallsvinklar oberoende av varandra. I standarden är höjden större än halva bredden.

Det är därför som en fast läsare (s.k. scanner) bara behöver bråkdelen av en sekund för att klara av en avläsning. När man reducerar höjden försvinner denna funktion och förpackningen måste orienteras för bidirektionell avläsning. Detta vridande och vändande är en ergonomisk belastning i kassaarbetet och upphov till onödig ansträngning hos kassören, samtidigt som effektiviteten i kassaarbetet minskar. Grundregeln är således att symboler alltid skall ha full höjd. Undantag får förekomma när det är helt nödvändigt, t.ex. om en förpackning eller den tryckbara ytan är mycket liten. Då får man beskära höjden så att symbolen får plats. Att man får vrida och vända på mycket små förpackningar är överkomligt i kassan. Även när man beskär på höjden ska den kvarvarande höjden vara så stor som möjligt. En hjälpregel är att höjdreduktion med max 30% kan utföras på symboler som har storleksfaktor 1.00 eller större.
Bilden visar innebörden av höjdreducering

 
 
Ljusmarginaler / läsmarginaler
Till de standardiserade måtten hör också Ijusmarginalerna före och efter sista strecket i streckkoden. Dessa ljusmarginaler eller läszoner är mycket viktiga för att en läsutrustning ska kunna identifiera symbolen på förpackningen.
En i övrigt "perfekt" symbol med en för liten Ijusmarginal i endera änden av streckkoden, går inte att avläsa. Vissa länder rekommenderar eller kräver en markering för ljus-marginal "light margin enforcer" i form av tecknet">" efter siffrorna för att Ijusmarginalen efter sista strecket inte skall bli för liten.
Särskild uppmärksamhet skall man ha på Ijusmarginalerna när symbolen sitter nära en kant eller när man fått göra en "bottenplatta" i Ijusare färg därför att bakgrunden annars skulle vara för mörk.

 
 
Symbolens placering
Kravet på EAN-symbolen är att den ska fungera väl i butikens utgångskassa. Symbolens placering på förpackningen är viktig för att detta krav ska tillgodoses. En svårfunnen symbol fördröjer kassapersonalen. Dessutom ökar risken för arbetsskador när personalen måste vrida och vända på förpackningarna, vilket särskilt gäller tunga varor.
Därför finns placeringsregler som ska göra det lättare för kassapersonalen att hitta och läsa av EAN-symbolerna. Varje förpackning skall ha endast en symbol.

Övergripande regler för alla typer av förpackningar
· Placera om möjligt symbolen minst 20 mm från förpackningens kant.
· Placera EAN-symbolen på en slät yta och aldrig runt hörn, över skarvar, perforeringar, sömmar och liknande, som kan finnas på förpackningen.
· Om förpackningen omsluts av cellofan eller annan film, får dess skarv inte störa symbolen.
· Placera symbolen lågt på förpackningens "baksida', d v s tillsammans med produktinformation, rekommendationer om användning etc.
· Undvik att placera symbolen på förpackningens botten.

Speciella regler gäller för:
· Rätvinkliga artiklar: Placera symbolen på nederdelen av förpackningens baksida, gärna till höger.
· Burkar och andra cylindriska förpackningar: Placera symbolen som en stege, inte som ett staket. På burkar och andra cylindrar med en diameter över 12 cm finns dock inget tekniskt hinder för att placera symbolen som ett staket.
· Påsar och mjuka förpackningar: Symbolen ska placeras nära förpackningens mitt, där risken för skrynklor är minst.
· Flaskor: Symbolen ska placeras på huvudetiketten eller på separat etikett på baksidan, således inte på eventuell banderoll runt flaskhalsen.

Multipack
Vid multipack (sampackning av flera konsumentartiklar) krävs att EAN-symbolerna på inneliggande förpackningar inte kan avläsas. Detta kan ske genom att förpackningen utformas så att symbolerna döljs eller att de inneliggande artiklarna packas så att deras EAN-symboler inte syns utåt.

 
 
Verifiering av symbolkvalitén - Kvalitétskontrollutrustning
För att fastställa kvalitétsnivån hos en streckkod är det nödvändigt att använda verifieringsutrustning.
Kontrollutrustning för verifiering av symbolens kvalité ska användas av förpackningstryckeriet men även förpackningsköparen bör utföra stickprovstagning vid inleveranser av symboltryckta förpackningar för att förvissa sig om att symbolerna är korrekta. Det finns både mobila och stationära verifieringsutrustningar. Kvalitetskontrollutrustning "läser" inte bara symbolen, utan "mäter" symbolen och jämför uppmätta värden (färgkontrast, streckbredds-förändringar, ljusmarginaler, kontrollsiffran m.m.) med de inprogrammerade gränsvärdena för kvalitétsnormerna "ISO-ANSI" och eller "Traditionell".

För mer information se "Kvalitetskontroll" i navigatorn på vår hemsida, välj sedan Kartläggning av Symbolkvalitén.
Streckkodsverifierare mäter ofta enligt både "Traditionell" och ISO / ANSI / CEN standarden. Testresultatet redovisas direkt om streckkodssymbolen är godkänd (inom toleranserna) eller ej, samt besked om vilken vägd kvalitetsnivå som uppnåtts A, B, C, D eller F. Något förenklat kan man utrycka att A står för i det närmaste en perfekt symbol och D för en dålig symbol medan F redovisar en ej godkänd streckkod.
Detta ger möjlighet att besluta att företagets kvalitetspolicy är att streckkodernas kvalitetsnivå skall uppnå B (exempelvis) som ett minimum.

 
 
Artikelnumrering - Mer om EAN nummersystemet
Varuleverantören ansvarar för att EAN-numreringen för unik identitet på varje artikel hanteras på ett korrekt sätt. Man skall föra ett löpande register över vilka artikelnummer som används så att det tydligt framgår vilka nummer som är lediga när en ny artikel skall numreras och märkas. Kapaciteten i nummer-systemet är så stor så att man kan undvika att återanvända nummer på artiklar som utgått. I vart fall skall artikeln vara utgången sedan minst tre år innan numret ånyo tas i anspråk.

Artikelnumret skall över tiden vara så stabilt som möjligt. Man skall inte ändra ett artikelnummer i onödan. Om en artikel under sin livstid genomgår smärre förändringar skall man bibehålla numret. Om förändringarna har större betydelse för kvalitet eller kvantitet skall numret bytas. Då är det fråga om en ny artikel. Om man skapar en artikelvariant för marknadsföringsändamål får man överväga om den skall ha ett nytt nummer eller om den kan bibehålla det vanliga. Graden av inverkan på den vanliga försäljningen får avgöra.
Om t.ex. förpackningen förses med nytt tryck som "10 kronor rabatt" eller liknande skall ett nytt artikelnummer användas. Om förpackningen innehåller en rabattkupong för nästa köp eller en gåva skall det vanliga numret behållas.

I kampanjsammanhang gäller det för leverantören att så långt möjligt utnyttja styrkan i kassasystemens redovisning av försäljningen på lägsta nivå. Försäljningsdata kan bli missvisande om man t.ex. skapar ett "kampanjpaket" av flera artiklar utan att dessa redovisas var för sig. Leverantörer och kedjor bör samråda om tekniken för identifikation i sammansatta kampanjer så att butikssystemens förmåga till försäljningsregistrering kan utnyttjas fullt ut utan att överskridas.

 
 
STRECKKODSGUIDE FÖR YTTERFÖRPACKNINGAR M.M.
Med ytterförpackning avses här en standardiserad förpackning som, förutom att sammanhålla och skydda ett antal artiklar under transport och distribution, också är en beställningsbar enhet.
Kom ihåg att alla förpackningar som kan beställas, levereras och faktureras skall ha unika identiteter (ett artikelnummer) och vara försedda med en streckkod för automatisk avläsning.

 
 
Sammanfattande råd vid ytteremballagemärkning
Identifiera alla förpackningsvarianter.
Varje beställningsbar enhet skall ha ett unikt nummer.
Numrera varje beställningsbar enhet med EAN-128, EAN-14 eller EAN-13.

Använd:
EAN-14 för en enkel och billig lösning för ytterförpackningar som enbart är distributionsenhet och inte behöver annan streckkodad information än artikelnumret.
GS1-128 när ytterligare information t.ex. antal, datum eller batchnummer utöver artikelnumret skall streckkodsmärkas.
EAN-13 bör användas på ytterförpackningar som passerar EAN-läsande utgångskassor.

 
 
Streckkodsmärkning på ytterförpackningar
Tre olika streckkodstyper kan användas på ytterförpackningarna, EAN-13 och EAN-14 (ITF14 Interleaved Two of Five) och GS1-128. En egenskap hos streckkoden EAN-13 är att den har fyra olika streckbredder, varför den kräver goda tryckförhållanden för att bli läsbar. Mindre känslig är ITF14, som bara har två streckbredder och därför klarar att tryckas och till och med bläckstrålesprutas direkt på t.ex. wellpapp. GS1-128 kräver ungefär lika goda tryckförhållanden som EAN-13.

Om man har möjlighet att genomföra en kartläggning av tryckkvalitén kan man naturligtvis försöka trycka EAN-13 eller GS1-128 streckkoden direkt på kartongen. Bra förutsättningar och bra handlag är förutsättning för godkänt resultat.

Skälet för val av GS1-128 har inte med tryckbarheten att göra. I stället handlar det om behovet av ytterligare streckkodad information utöver artikelnummer, t.ex. antal, förpackningsdatum, bäst före datum, olika typer av spårbarhets-nummer, batchnummer, serienummer eller dylikt. Denna ytterligare information för streckkodning kan förses enbart med användning av GS1-128.
Inom ett flertal branscher är GS1-128 ett krav för märkning av tex pallar.

Anledningen till förekomsten av så många former av numrering och märkning av ytterförpackningarna är att EAN-systemet utvecklats succesivt och att etablerade metoder allteftersom fått fäste i olika miljöer. Därför har det inte varit lämpligt att eliminera de gamla metoderna. Handeln, både grossistledet och varumottagningen i butikerna, har därför förbundit sig att acceptera de existerande typerna av märkning (EAN-13 och EAN-14/ITF14) med EAN-nummer och EAN-streckkoder.

 
 
EAN-14 / ITF-14
ITF är en förkortning av Interleaved Two of Five. Det är en internationellt standardiserad streckkodsteknik, som har anammats av EAN-organisationen för att klara speciella krav. ITF-symbolen kan genom sin storlek och toleransnivå tryckas på wellpapp och andra material som används till varornas ytter-emballageförpackningar. Den kompletterar EAN-13 symbolen som i Sverige normalt endast används för konsumentförpackningar. Några länder använder dock EAN-13 symboler på ytterförpackningar när detta är tekniskt möjligt. ITF-symbolen kan lätt anpassas till olika kodlängder. EAN har utnyttjat detta och den speciellt anpassade ytterförpackningskoden EAN-14, kallas även för ITF-14 och DUN-14 innehåller mer information än konsumentförpackningarnas EAN-koder. Beskrivningen nedan gäller för ITF-symboler avsedda för den fjortonsiffriga ytterförpackningskoden och benämns fortsättningsvis EAN-14.

För att lägga in ett EAN-13 nummer i en ITF14 eller EAN-128 streckkod, skapas ett EAN-13 nummer med en 0:a framför. (Innebörden av nollan är: här följer ett EAN-13 nummer).

EAN-14 symbolen kan avläsas i båda riktningarna (bidirektionellt), dock inte omnidirektionellt. Symbolen kan varieras i storlek. Den är definierad i förstoringsfaktorer från 0,625 till 1,2 gånger den nominella storleken.
När etiketteringsutrustning används accepteras dock symboler ner till 0,30. Symbolen bör tryckas med en stödram, vilket stabiliserar tryckklichén (vid flexografitryck) och underlättar därmed för tryckeriet att trycka en symbol med hög kvalité.

 
 
GS1-128 / EAN-128 (UCC/EAN-128)
En mångsidig kod som använder sig av AI:n (Application Identifiers) för att effektivt och flexibelt bära information. Standarden gäller för hantering av varor och information, såväl inom som mellan företag, globalt och i olika branscher.

Standarden är utformad med maximal flexibilitet, för att kostnadseffektivt kunna hanteras för den mångfald av behov som finns inom handeln lokalt och globalt. Samtidigt har systemet gjorts användarvänligt genom att organisera de olika typerna av dataelement i funktionella grupper och konsolidera likartade data i allmängiltiga, standardiserade dataelement. Resultatet är en lista över standardiserade dataelement, som är lätt att överblicka och använda, inte bara av människan utan också i datorer i de mest skiftande distributions- och logistikmiljöer.

GS1-128 / EAN-128 har utformats som komplement snarare än ersättning för andra UCC/EAN-standarder. De flesta UCC/EAN-standarder har utformats huvud-sakligen för identifiering av artiklar/produkter. I takt med att dessa vunnit stor framgång och spridning i hela den industrialiserade världen och inom olika branscher har industrin uttryckt behov att standardisera mer än bara produktens identifieringssätt. EAN-128 är svaret på dessa behov.

Sammantaget är EAN-128-standarden ett mångsidigt och viktigt hjälpmedel för förbättring avseende flödet av varor och information. Samtidigt utgör den en omfattande och systematisk procedur för affärskommunikation. Den fyller det behov andra UCC/EAN-standards inte klarar.
I den begränsade utsträckning EAN-128 överlappar andra UCC/EAN-standards, ger den ändå kontinuitet och flexibilitet. EAN-128 har utformats med hänsyn taget till framtiden, samtidigt som den passar utmärkt för dagens behov.

 
 
Allmän beskrivning av Application Identifiers
EAN:s standardiserade system för artikelnumrering och streckkodsmärkning avser identifiering av artiklar på olika förpackningsnivåer, vilka handelsmässigt förflyttas mellan företag.
Det standardiserade systemet för artikelnumrering är ett ickesignifikant numreringssystem. Det används för att identifiera handelsvaror, men inte för att klassificera eller utgöra informationsbärare för dessa varor. Fast information om varorna, matar användarna in i sina produktfiler för att hämtas fram genom angivande av artikelnumret. Detta förfarande är logiskt och effektivt, eftersom det förhindrar att koder blir klumpiga och försedda med olika former av strukturerad information, vilken kan vara relevant för en del användare men inte för andra. Förfarandet ger också möjlighet till registrering av information och klassificering utan begränsningar förorsakade av själva kodstrukturen för artikelnumret.

Framgångarna med EAN:s system för artikelidentifiering har medfört ökande krav från användarna att kunna visa ytterligare information, förutom artikelidentifiering, i form av streckkoder. UCC/EAN Application Identifiers Standard, kallad EAN-128, har utvecklats och antagits av EAN och UCC (EAN Internatsionales nordamerikanska systerorganisation) i gemenskap. Systemet utökar den existerande EAN och UCC-standarden för märkning av konsument- och leveransförpackningar samtidigt som det inkluderar ytterligare möjligheter till information som hänför sig till produkter och leveranser.

 
 
GS1-128 / EAN-128 symbolens storlek och maximal symbollängd
För ett givet datainnehåll är symbolens storlek variabel inom gränserna för tillåtna förstoringsfaktorer. Detta för att kunna nå tryckkvalité under olika förutsättningar. Dimensioner specificeras för en särskild symbolstorlek, vilken är känd som den nominella storleken. Möjlig storlek finns i intervallet 0,25 till 1,2 gånger den nominella storleken.
De ljusa marginalerna (läszonerna) till höger och vänster om streckkoden är obligatoriska och båda har 10 modulers bredd. Modulens bredd vid nominell storlek är 1,0 mm.Streckens höjd vid nominell storlek är 31,8 mm. Symbolhöjden är beroende på förstoringsgraden, dock är minimihöjden 20 mm.

Vid definitionen av GS1-128-symbolens maximala längd måste man ta hänsyn till följande:
· Den fysiska längden (vilken beror på antalet tecken som kodats och använd förstoringsfaktor)
· Antalet datatecken som kodats, varvid extra systemtecken exkluderas
· Den fysiska längden inklusive den ljusa marginalen får inte överstiga 16,5 cm (6,5 tum)
· Det maximala antalet kodade datatecken inklusive Al och FNC 1 är 48 varvid de extra systemtecknen och streckkodens interna kontrollkaraktär exkluderas.

 
 
Definition av Application Identifier
Application Identifiers (Al) är en uppsättning prefix som används för att definiera olika typer av datafält. Ett Al (två till fyra positioner långt) identifierar entydigt betydelsen och formatet för det datafält som följer därpå. För att spara utrymme består de vanligaste Al:na endast av två siffror. För en del närbesläktade fält är de första två siffrorna identiska och definierar gruppen och dessa följs därefter av ytterligare en tredje, eller tredje och fjärde siffra, för att identifiera det specifika datafältet. Ett Al kombinerat med dess tillhörande datafält benämner vi i det följande med dataelement.

Av de första två siffrorna i Al kan man sluta sig till dess längd. Al:n som t.ex. börjar med 40 består alltid av tre siffror, 400 till 409.

 
 

Datainnehåll
De data som följer efter Al:n kan vara alfanumeriska (alfabetiska) eller rent numeriska tecken. Antalet tecken i datat kan vara upp till trettio.

Datafälten har antingen fast eller variabel längd. Ett fält med fast längd måste alltid fyllas med data i hela fältet. Ett datafält med variabel längd specificeras med sin maximal längd. Denna specifikation görs för att stödja utformningen av datorapplikationer.

Den datamängd som ska kodas, den struktur som ska användas och de begränsningar som ska gälla för de kodade tecknen, finns beskrivna för varje Al i

en lista med AI 00-99 som kan laddas ner, ladda ner PDF, eller

en lista med AI 310-369 som kan laddas ner, ladda ner PDF

eller som sammandrag av lista med UCC/EAN Application Identifiers här nedan.

 

 
Streckkodssymbol
Den streckkodsteknik som åskådliggör dataelementen inom GS1-128 har samma namn, alltså GS1-128. Således täcker begreppet EAN-128 streckkodsteknik, dataelement och det kompletta systemet sammantaget.
GS1-128 är en variant av den generella streckkoden Code 128, nämligen den variant som innehåller Funktionskoden 1 (FNC 1), ett för UCC/EAN reserverat tecken som saknar datakaraktär. FNC 1 finns som första symboltecken efter starttecknet. Dess roll är att informera om att det aktuella dataelementet följer GS1:s standard.

Denna kombination av standardiserat datainnehåll och unik symbolarkitektur, medför en standard för kodning av dataelement som kan användas i kommunikationen inom och mellan olika företag. Samtidigt gör det möjligt för de företag, som är intresserade av endast speciell typ av data, att genom programmering av sin utrustning, ignorera övrig data.

 
 
Sammanlänkning
Multipla dataelement kan kombineras effektivt (sammanlänkas) till en enda streckkod. Då de första två tecknen för Al:n också fungerar som en fördefinierad längdindikator, behövs ingen fältseparator. Nästa Al följer omedelbart efter det föregående datafältet. En variabel fältlängd måste däremot omedelbart följas av ett tecken för fältseparator, såvida inte detta är det sista fältet i streckkoden. Tecknet FNC 1 används härvid som fältseparator.

Vid sammanlänkning av flera Al:n och tillhörande datafält varvid endast ett av dessa har variabel längd, är det lämpligt att lägga in detta fält i slutet av symbolen. Härmed undviker man onödig användning av tecken för fältseparation.

 
 
Sammandrag av lista med UCC/EAN Application Identifiers
Al Innehåll Format
00 Seriell kod för leveransenhet (Serial Shipping Container Code/SSCC) n2+n18
01 EAN Artikelnummer (inkl. DUN, Dispatch Unit Number). Leveransenhet n2+n14
02 EAN Artikelnummer för varor som är förpackade inom annan enhet n2+n14
10 Sats eller partinummer n2+an...20
11 (a) Tillverkningsdatum (ÅÅMMDD) n2+n6
13 (a) Förpackningsdatum (ÅÅMMDD) n2+n6
15 (a) Tidigaste hållbarhetsdatum (kvalitetsrelaterat datum) (ÅÅMMDD) n2+n6
17 (a) Senaste hållbarhetsdatum (ÅÅMMDD) n2+n6
20 Produktvariant n2+n2
21 Serienummer n2+an...20
22 HIBCC - kvantitet, datum och sats (batch) n2+an...29
23 (b) Partinummer (tillfällig användning) n3+n...19
30 Variabel kvantitet n2+n...8
310 (c) Nettovikt, kilogram n4+n6
311 (c) Längd eller första dimension, meter, handel n4+n6
312 (c) Bredd, diameter eller andra dimension, meter, handel n4+n6
313 (c) Djup, tjocklek, höjd eller 3:e dimension, meter, handel n4+n6
314 (c) Yta, kvadratmeter, handel n4+n6
313 (c) Volym, liter, handel n4+n6
316 (c) Volym, kubikmeter, handel n4+n6
320 (c) Nettovikt, pounds n4+n6
330 (c) Bruttovikt, kilogram n4+n6
331 (c) Längd eller första dimension, meter, logistik n4+n6
332 (c) Bredd, diameter eller andra dimension, meter, logistik n4+n6
333 (c) Djup, tjocklek, höjd eller 3:e dimension, meter, logistik n4+n6
334 (c) Yta, kvadratmeter, logistik n4+n6
335 (c) Volym, liter, logistik n4+n6
336 (c) Volym, kubikmeter, logistik n4+ln6
340 (c) Bruttovikt, kilogram n4+n6
37 Kvantitet n2+n... 8
400 Kundens inköpsordernummer n3+an...30
410 Utleverans (leverera till). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS (Dun & Bradstreet's) nummer med inledande nollor n3+n13
411 Betalningsbesked till (faktura till). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS-nummer med inledande nollor n3+n 13
412 Inköp från (lokaliseringskod för den part från vilken varorna inköpes). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS-nummer med inledande nollor n3+n13
420 Utleverans till (leverera till) postnummer/kod inom enskild post-myndighetsområde n3+an...9
421 Utleverans till (leverera till) postkod med 3-siffrig prefix för ISO-landskod n3+n3+an... 9
8001 Produkter på rulle - bredd, längd, kärndiameter, riktning och skarvar n4+n14
8002 Elektroniskt serienummer för mobiltelefoner n4+an...20
90 Interna applikationer n2+an...30
91 Internt - Råmaterial, förpackning, komponenter n2+an...30
92 Internt - Råmaterial, förpackning, komponenter n2+an...30
93 Internt - Tillverkare av produkter n2+an...30
94 Internt - Tillverkare av produkter n2+an...30
95 Internt - Speditörer n2+an...30
96 Internt - Speditörer n2+an...30
97 Internt - Grossister & detaljhandel n2+an...30
98 Internt - Grossister & detaljhandel n2+an...30
99 Fri text n2+an...30
  (a): För att endast ange år och månad, måste DD fyllas i med "00"
(b): Plus en siffra för längdangivelse
(c): Plus en siffra för angivelse av decimalkomma

 

Dataelement förväntas tillkomma. Användare som har behov av ytterligare dataelement bör kontakta EAN Sverige så att förslag kan framföras till EAN International.

Al:t är inte en del av datafältet. Då datat används i andra applikationer, som t ex EDI, måste Al:t elimineras.
Presentationen av dataformatet sker enligt följande konvention:
a = alfabetiska tecken
n = numeriska tecken
an = alfanumeriska tecken
a3 = 3 alfabetiska tecken, fix längd
n3 = 3 numeriska tecken, fix längd
an3 = 3 alfanumeriska tecken, fix längd
a...30 = upp till 30 alfabetiska tecken
n...30 = upp till 30 numeriska tecken
an...30 = upp till 30 alfanumeriska tecken
 

bg