08-650 05 15 LOGGA IN
Till kassan
Icon Streckkod.se  / System / Inventariesystem /

Inventariesystem

Inventaiesystem med inventarieregister. Raptor InventarieRegister håller reda på inventarier och utrustning, deras placering och förflyttning mellan olika utrymmen, lagra bilder m.m. Dessa inventarieprogram innehåller inventarieregister, lokal/platsregister, person/företags-register, med eller utan utlåning/uthyrning funktionalitet, påminnelserapport med e-post modul, historik, inventeringsprogram med streckkods-läsare m.m. beroende på val av system.

Bild på Inventariesystem med utlåning eller uthyrning

Inventariesystem med utlåning eller uthyrning

Raptor InventariRegister system med utlåning & uthyrning är ett inventarieprogram med utlåningsregister. Det kan enkelt användas till alla former av utlånings- och utrustnings-register inklusive inventariesystem. Utvecklat för bl.a. utbildningsenheter som lämnar ut studiematerial och utrustning såsom litteratur, möbler, datorer, laboratorieutrustning, verktyg osv.

» Mer information
Bild på Inventariesystem InventarieRegister Universal

Inventariesystem InventarieRegister Universal

Raptor Inventariesystem Universal InventarieRegister utan utlåning/uthyrning.

Vårt standardprogram för inventarieregister håller reda på inventarier och utrustning, deras placering och förflyttning mellan olika utrymmen. Systemet utnyttjar små mobila mobila streckkodsläsare för registrering av förflyttning eller inventering och kan generera streckkodsetiketter för uppmärkning av nya inventarier och utrymmen.
InventarieRegister Universal kan även lagra bilder av registrerade objekt.

» Mer information
Bild på Raptor KemikalieRegister för hantering och kontroll

Raptor KemikalieRegister för hantering och kontroll

Raptor KemikalieRegister Systemet är utvecklat i samarbete med KTH och större kemilaboratorier för att ge full kontroll över kemikalier som används i verksamheten och uppfylla myndigheternas säkerhetskrav avseende riskkemikalier. Systemet följer en kemikalies placering från ankomst fram till slutlig förbrukning.

» Mer information
bg